Science on Stage

Gezamenlijke projecten

Ben je een voormalig afgevaardigde van een eerder European Science on Stage-festival en heb je een project voor je STEM-lessen gemaakt met een collega uit een ander land?

We nodigen je dan uit om je aan te melden voor deelname als “Joint Project” voor het komende European Science on Stage festival 2022.

Vul het aanmeldingsformulier in en stuur het uiterlijk 31 mei 2021 naar info@science-on-stage.eu.

Extra materiaal kan apart als bijlage worden opgestuurd. Het College van Bestuur van Science on Stage Europe beslist over deelname van Joint Projects aan het Science on Stage festival 2022 in de zomer van 2021.

Om de samenwerking te vergemakkelijken is het mogelijk om ter plekke in het land van je projectpartner aan het project samen te werken. Je kunt hiervoor een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij Science on Stage Europa.