Science on Stage

Welkom bij Science on Stage Nederland!

Welkom bij Science on Stage Nederland!

Voor het Science on stage Festival in Finland (Turku) in 2024 vragen we enthousiaste docenten om te registreren via info@science-on-stage.nl.

Meer info? Ga naar tabblad : evenement 2024

Wie, wat is Science on Stage Nederland?

Wij zijn een internationaal netwerk van leerkrachten in het lager (PO) en middelbaar(VO) onderwijs gericht op de vakken Natuur en Techniek, Science en Bètavakken. Voor leerkrachten van leerlingen van 4 jaar oud tot en met VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium.

Ons doel is om de interesse en het enthousiasme voor deze vakken stimuleren door het creëren van een ontmoetingsplaats en podium voor leerkrachten. Samen met elkaar en de hulp van collega’s in 33 andere landen willen we het onderwijs van deze vakken tot grote hoogte tillen.

Deelname aan dit netwerk geeft je de volgende voordelen:

  • gratis lesmaterialen en inspirerende video’s
  • vinden van enthousiaste collega’s voor inspirerende samenwerkingsverbanden
  • uitwisseling van lesideeën
  • gratis webinars en workshops
  • financiële tegemoetkoming in reiskosten
  • elke 2 tot 3 jaar een 4daags internationaal festival met 450 internationale collega’s1

Kijk op de pagina Festival 2022 voor info over het festival van dit jaar in Praag in 2022.

Abonneer je op onze facebook of stuur een email op  info@science-on-stage.nl als je op de hoogte wil blijven van onze activiteiten.